Pro zahrádkáře

Kvalitní sadba

Každý, kdo pěstuje brambory, by měl zásadně použít kvalitní certifikovanou sadbu. Taková sadba se pozná podle toho, že je označená návěskou (do 10 kg podnikovou, nad 10 kg úřední – tj. s hlavičkou ÚKZÚZ). Na návěsce musí být název a adresa dodavatele, název odrůdy, stupeň množení – zahrádkář vystačí se stupněm C1 nebo C2. Měli bychom dbát i o čistotu odrůdy. Je určitě na závadu mít mezi salátovou odrůdou brambory rozvářivé, nebo sázet mezi tmavě žluté odrůdy brambory světlé. Doporučuji také sázet více odrůd, a to proto, že ne vždy každá odrůda „vyjde“ tak, jak by měla.